مهمترین سندی که تا به حال از سیلیکون‌ولی خارج شده است

مهمترین سندی که تا به حال از سیلیکون‌ولی خارج شده است
در سال ۲۰۰۹، رئیس شرکت Netflix، رید هستینگ، یک اسلاید 129 صفحه‌ای را د...