تنهاترین نهنگ دنیا فقط یک قصه نیست

تنهاترین نهنگ دنیا فقط یک قصه نیست
شاید تا امروز داستان تنهاترین نهنگ دنیا را شنیده باشید. اگر نشنیده اید...